Kaikki HSL:n matkakortit on vaihdettava HSL-korteiksi / Alla HRT-resekort ska bytas ut till HRT-kort


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille