Kaikki HSL:n matkakortit on vaihdettava HSL-korteiksi / Alla HRT-resekort ska bytas ut till HRT-kort


Offentligt, till lärare, till studerande, till personalen och till vårdnadshavare