Skolskjutsar läsåret 2020-2021

Skolskjutsbeslut

Skolskjutsbesluten för läsåret 2020-2021 har gjorts åt alla som har ansökt om skolskjuts har  publicerats i Wilma. Skjuts beviljas endast till dem som har ansökt om skjuts.

Läsåret 2020-2021

I Sjundeå börjar skolan torsdagen den 13 augusti 2020 enligt läsordningen.

Returnerande / förvarande av busskorten

På den sista skoldagen ska eleverna returnera Matkahuoltos busskort, men HRT:s resekort får de behålla. Eleverna ska ta hand om sitt HRT:s resekort under hela den grundläggande utbildningen. De elever som har behov av Matkahuoltos busskort för skolresor under läsåret 2019-2020 får ett busskort under den första skoldagen.

Laddning av HRT:s resekort / HRT:s kundbetjäningsställe i Sjundeå

I Juni kan man ladda sina HRT:s resekort vid HRT:s kundbetjäningsställe i Sjundeå för höstterminen 13.8.-22.12.2020. Resekorten kan laddas inför vårterminen (7.1.-5.6.2021) fr.o.m. 8.10.2020.

Det finns en lista i HRT:s kundbetjäningställe om elever som är berättigade till skjuts. Den nya perioden kan laddas på kortet endast vid HRT:s kundbetjäningsställe i Sjundeå bibliotek och kortet ska laddas innan skolan börjar. Eleven/vårdnadshavaren kan vid Sjundeås kundbetjäningsställe (biblioteket) skaffa ett nytt resekort istället för ett försvunnet. För ett nytt kort som ersätter ett borttappat, uppbärs en kortavgift och en behandlingsavgift enligt HRT:s prislista. Om resekortet skadas och det inte beror på eleven, kan eleven få ett nytt resekort från Sjundeås kundbetjäningsställe utan att någon avgift uppbärs.

Biblioteket / HRT:s kundbetjäningsställe håller öppet under sommaren 1.6 – 16.8.2020 enligt följande:

Ma      9 – 19
Ti          9 – 16
Ke        9 – 16
To        9 – 19
Pe        9 – 16

Adress: Stationsvägen 2, 02580 Sjundeå

Användningen av HRT:s resekort under sommaren

Eleverna får behålla sina resekort över sommarlovet. Elevbiljetten gäller under skolornas höst- och vårterminer vardagar kl. 4.30-18.00 (inte under söckenhelger eller jul- och sommarlov). Elevbiljetten används under biljettens giltighetstid som en normal periodbiljett och den berättigar till ett obegränsat antal resor.

Elevernas resekort är avsedda för skolresor. För skoldagar och avslutningsdagar som infaller på lördagar har det laddats värde på kortet. Familjerna kan om de så önskar, själva ladda värde på elevernas resekort och då kan kortet även användas under kvällar, veckoslut och lov.

HRT:s personliga resekort kan användas inom HRT:s zon D mellan Sjundeå och Kyrkslätt både i tåg och bussar, exempelvis för att ta sig till hobbyer. 

Barn under 7 år kan åka avgiftsfritt och de får ett HRT-resekort för barn i papp från kundbetjäningsstället i Sjundeå bibliotek.

Rutter, linjer och tidtabeller

För eleverna planeras enligt läsordningen de skjutsar som ska användas varje enskild dag. Under skjutskortet i Wilma finns information om den skjuts som anvisats barnet enligt läsordningen. På kortet står HRT linjenummero eller linjebussens traffikant.

Skjutsarna planeras under tidsperioden 27.7.-7.8.2020

Eleverna kan använda andra turer på den egna rutten om det finns utrymme i dem. Då ska eleven/vårdnadshavaren själv reda ut tidtabellerna och linjerna. 

HRT-linjernas 912-917 och 181 tidtabeller finns i HRT:s reseplanerare www.reittiopas.fi.

Andra rutter och tidtabeller finns I www.matkahuolto.fi.

Enligt nuvarande uppgifter kör Pohjolan Liikenne följande turer:

7:40 Lojo - Svidjavägen - Kommuncentrum

8:10 Kommuncentrum - Lappersvägen - Virkby (Källhagens buss)
08:40 Virkby - Lappersvägen – Kommuncentrum
15:05 Virkby - Lappersvägen - Kommuncentrum (Källhagens buss)
15:30 Kommuncentrum - Störsvik - Östra Kungsvägen.

I dessa turer används Matkahuoltos busskort.

Klubb- och eftermiddagsverksamhet

Elevernas eftermiddagsverksamhet börjar 13.8.2020 i Aleksis Kiven koulu och Sjundeå Svenska skola.

Klubbverksamhet ordnas preliminärt under veckorna 36-50. Det kommer mer information om dessa på hösten via Wilma.

I enlighet med skolskjutsprinciperna strävar man efter att ordna skolornas klubbverksamhet, så att även de elever som beviljats skjuts, kan delta i klubbarna med beaktande av skjutstidtabellerna. Utbildningsanordnaren är inte skyldig att sköta om skolskjutsen till skolans klubb, hem från klubben eller från klubben till daghemmet. En elev kan ändå genom att utnyttja befintliga kollektivtrafiklinjer, använda senare turer så att eleven har möjlighet att delta i den av kommunen ordnade klubbverksamheten efter skoldagen eller för skjuts hem från eftermiddagsverksamheten. Vårdnadshavarna tar alltså själva reda på vilken skjuts eleven ska åka hem med från klubben.

Förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik

Förskoleundervisningen och den kompletterande småbarnspedagogiken börjar 13.8.2020 och förskoleundervisning ordnas må-fr kl. 09:15-13:15.

Elever som endast deltar i förskoleundervisning har rätt till avgiftsfri skolskjuts. Elever som har behov av kompletterande småbarnspedagogik på morgnarna innan förskoleundervisningen börjar har inte rätt till skolskjuts på morgonen. Detta gäller också eftermiddagsskjutsen för de elever som har behov av kompletterande småbarnspedagogik efter förskoleundervisningen. Men elever som endast har behov av kompletterande småbarnspedagogik efter förskoleundervisningen har rätt till morgonskjuts.

Skolskjutsprinciperna som trädde i kraft 1.8.2019 finns i helhet på kommunens webbplats.

Om ni har frågor kan ni kontakta bildningskansliet per e-post: sivistystoimisto@siuntio.fi. Jag svarar på e-post fr.o.m. 27.7.2020.

Hälsningar
Cilla Ojala
bildningskansliet
förvaltningsplanerare