Skolskjutsar läsåret 2022-2023

Skolskjutsbeslut

Skolskjutsbesluten för läsåret 2022-2023 har gjorts åt alla som har ansökt om skolskjuts har  publicerats i Wilma. Skjuts beviljas endast till dem som har ansökt om skjuts.

Läsåret 2022-2023

I Sjundeå börjar skolan torsdagen den 11 augusti 2022 enligt läsordningen.

Förvarande av busskorten

HRT:s resekort får de behålla. Eleverna ska ta hand om sitt HRT:s resekort under hela den grundläggande utbildningen.

Laddning av HRT:s resekort / HRT:s kundbetjäningsställe i Sjundeå

I Augusti kan man ladda sina HRT:s resekort vid HRT:s kundbetjäningsställe i Sjundeå för hela läsåret.

Det finns en lista i HRT:s kundbetjäningställe om elever som är berättigade till skjuts. Den nya perioden kan laddas på kortet endast vid HRT:s kundbetjäningsställe i Sjundeå bibliotek och kortet ska laddas innan skolan börjar. Eleven/vårdnadshavaren kan vid Sjundeås kundbetjäningsställe (biblioteket) skaffa ett nytt resekort istället för ett försvunnet. För ett nytt kort som ersätter ett borttappat, uppbärs en kortavgift och en behandlingsavgift enligt HRT:s prislista. Om resekortet skadas och det inte beror på eleven, kan eleven få ett nytt resekort från Sjundeås kundbetjäningsställe utan att någon avgift uppbärs.

HRT-serviceställe

HRT-servicestället är stängt hela juni. Om serviceställets möjliga öppettider under juli månad informeras senare. I början av augusti före biblioteket öppnar 15.8. är HRT-servicestället öppet enligt följande i nya utrymmen på campuset: 

Ons 3.8 kl. 10–16.30
Tors 4.8 kl. 13–19

Mån 8.8 kl. 13–19              
Tors 4.8 kl. 13–19
Tis 9.8 kl. 13–19
Ons 10.8 kl. 10–16.30
Tors 11.8 kl. 13–19
Fre 12.8 kl. 10–16.30

Adress: Bildnings och välfärdskampus, Parkstigen 2, 02580 Sjundeå

Användningen av HRT:s resekort under sommaren

Eleverna får behålla sina resekort över sommarlovet. Elevbiljetten gäller under skolornas höst- och vårterminer vardagar kl. 4.30-18.00 (inte under söckenhelger eller jul- och sommarlov). Elevbiljetten används under biljettens giltighetstid som en normal periodbiljett och den berättigar till ett obegränsat antal resor.

Elevernas resekort är avsedda för skolresor. För skoldagar och avslutningsdagar som infaller på lördagar har det laddats värde på kortet. Familjerna kan om de så önskar, själva ladda värde på elevernas resekort och då kan kortet även användas under kvällar, veckoslut och lov.

HRT:s personliga resekort kan användas inom HRT:s zon D mellan Sjundeå och Kyrkslätt både i tåg och bussar, exempelvis för att ta sig till hobbyer. 

Barn under 7 år kan åka avgiftsfritt och de får ett HRT-resekort för barn i papp från kundbetjäningsstället i Sjundeå bibliotek.

Rutter, linjer och tidtabeller

För eleverna planeras enligt läsordningen de skjutsar som ska användas varje enskild dag. Under skjutskortet i Wilma finns information om den skjuts som anvisats barnet enligt läsordningen. På kortet står HRT linjenummero eller linjebussens traffikant.

Skjutsarna planeras under tidsperioden 25.7.-8.8.2021

Eleverna kan använda andra turer på den egna rutten om det finns utrymme i dem. Då ska eleven/vårdnadshavaren själv reda ut tidtabellerna och linjerna. 

HRT-linjernas 912-917, 181 och U-linjernas tidtabeller finns i HRT:s reseplanerare www.reittiopas.fi.

U-linjer: HRT resekort kan användas inom Sjundeå

7:40 Lojo - Svidjavägen - Kommuncentrum

8:10 Kommuncentrum - Lappersvägen - Virkby
08:40 Virkby - Lappersvägen – Evitskogsvägen - Kommuncentrum
15:05 Virkby - Lappersvägen - Kommuncentrum
15:30 Kommuncentrum - Störsvik - Östra Kungsvägen.

Klubb- och eftermiddagsverksamhet

Elevernas eftermiddagsverksamhet börjar 11.8.2022 i Aleksis Kiven koulu och Sjundeå Svenska skola.

Klubbverksamhet ordnas preliminärt under veckorna 36-50. Det kommer mer information om dessa på hösten via Wilma.

I enlighet med skolskjutsprinciperna strävar man efter att ordna skolornas klubbverksamhet, så att även de elever som beviljats skjuts, kan delta i klubbarna med beaktande av skjutstidtabellerna. Utbildningsanordnaren är inte skyldig att sköta om skolskjutsen till skolans klubb, hem från klubben eller från klubben till daghemmet. En elev kan ändå genom att utnyttja befintliga kollektivtrafiklinjer, använda senare turer så att eleven har möjlighet att delta i den av kommunen ordnade klubbverksamheten efter skoldagen eller för skjuts hem från eftermiddagsverksamheten. Vårdnadshavarna tar alltså själva reda på vilken skjuts eleven ska åka hem med från klubben.

Förskoleundervisning, försöket med tvåårig förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik

Förskoleundervisningen och den kompletterande småbarnspedagogiken börjar 11.8.2022 och förskoleundervisning ordnas må-fr kl. 09:15-13:15.

Elever som endast deltar i förskoleundervisning har rätt till avgiftsfri skolskjuts. Elever som har behov av kompletterande småbarnspedagogik på morgnarna innan förskoleundervisningen börjar har inte rätt till skolskjuts på morgonen. Detta gäller också eftermiddagsskjutsen för de elever som har behov av kompletterande småbarnspedagogik efter förskoleundervisningen. Men elever som endast har behov av kompletterande småbarnspedagogik efter förskoleundervisningen har rätt till morgonskjuts.

För barn som deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning beviljas stöd för ledsagning om kriterierna uppfylls

 

Skolskjutsprinciperna som trädde i kraft 1.8.2022 finns i helhet på kommunens webbplats.

Om ni har frågor kan ni kontakta bildningskansliet per e-post: [email protected]. Jag svarar på e-post fr.o.m. 25.7.2022.

Hälsningar
Cilla Ojala
bildningskansliet
förvaltningskoordinator