Hakemukset koulukuljetukseen ja iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2020-2021 / Ansökningar till skolskjuts och eftisverksamhet för läsåret 2020-2021

Huom!

Koulukuljetusta ja iltapäivätoimintapaikkaa on haettava Wilman kautta 14.2.2020 mennessä.

Hakemukset ja päätökset -> luo uusi hakemus

Obs!

Skolskjuts och plats till eftisverksamhet skall ansökas via Wilma senast 14.2.2020

Ansökningar och beslut -> gör ny ansökan